พบ 2 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: attraction Tourist Attraction

กรองผลลัพธ์
  • ภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 35 recent views

    ภาพถ่ายกิจกรรม (เช่น จุดเรียนรู้ สินค้า วัฒนธรรม) สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันทึกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความโดดเด่นและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว...
    กรมส่งเสริมการเกษตร 21 มิถุนายน 2565
  • ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 83 recent views

    รวบรวมรายชื่อ อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ตามรายภาค พร้อมข้อมูลประกอบที่สำคัญต่าง ๆ เช่น สถานที่ตั้ง วิธีเดินทาง อัตราค่าบริการ และช่องทางการติดต่อ เป็นต้น
    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 21 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).