พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กรมการพัฒนาชุมชน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: supply OTOP

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).