พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รูปแบบ: JPEG ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ แท็ค: supply

กรองผลลัพธ์
  • สถานที่รุกขมรดกของแผ่นดิน 87 recent views

    กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดสรรต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวน 65 ต้น ในสถานที่ต่างๆจากทุกภูมิภาคของประเทศ ที่สะท้อนถึงความผูกพันของคนกับธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละท้องถิ่น...
    กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).