พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: การบินไทย รูปแบบ: XLSX แท็ค: thai airways

กรองผลลัพธ์
  • ตารางเที่ยวบิน 74 recent views

    ตารางเวลาบินของเที่ยวบินการบินไทย ใช้กำหนดเวลาการบินของเที่ยวบินการบินไทย
    การบินไทย 21 มิถุนายน 2565
  • สถานะเที่ยวบิน (Flight operation) 87 recent views

    ข้อมูลสถานะเที่ยวบิน ซึ่งประกอบด้วยเวลา departure, arrival time, การดีเลย์ ฯลฯ ใช้เพื่อเก็บบันทึกสถานะการบินของเที่ยวบินการบินไทย
    การบินไทย 21 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).