พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: JPEG

กรองผลลัพธ์
  • สถานที่รุกขมรดกของแผ่นดิน 88 recent views

    กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดสรรต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวน 65 ต้น ในสถานที่ต่างๆจากทุกภูมิภาคของประเทศ ที่สะท้อนถึงความผูกพันของคนกับธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละท้องถิ่น...
    กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มิถุนายน 2565
  • ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 83 recent views

    รวบรวมรายชื่อ อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ตามรายภาค พร้อมข้อมูลประกอบที่สำคัญต่าง ๆ เช่น สถานที่ตั้ง วิธีเดินทาง อัตราค่าบริการ และช่องทางการติดต่อ เป็นต้น
    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 21 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).