พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

กรองผลลัพธ์
  • แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 17 recent views

    แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและ ถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความ...
    สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 20 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).