พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แท็ค: Tourist Attraction

กรองผลลัพธ์
  • ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน 65 recent views

    กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ๘ ประเภท ประกอบด้วย การขับซอ หมอลำ โนรา ลิเก อุปรากรจีน (งิ้ว) กลองล้านนา หนังตะลุง...
    กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).