พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมส่งเสริมการเกษตร แท็ค: Tourist Attraction

กรองผลลัพธ์
  • ภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 32 recent views

    ภาพถ่ายกิจกรรม (เช่น จุดเรียนรู้ สินค้า วัฒนธรรม) สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันทึกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความโดดเด่นและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว...
    กรมส่งเสริมการเกษตร 21 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).