พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมส่งเสริมการเกษตร แท็ค: attraction

กรองผลลัพธ์
  • ภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 41 recent views

    ภาพถ่ายกิจกรรม (เช่น จุดเรียนรู้ สินค้า วัฒนธรรม) สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันทึกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความโดดเด่นและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว...
    กรมส่งเสริมการเกษตร 21 มิถุนายน 2565
  • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 55 recent views

    ข้อมูลแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความโดดเด่นและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป
    กรมส่งเสริมการเกษตร 21 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).