พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กรองผลลัพธ์
  • ประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย 77 recent views

    ฐานข้อมูลงานประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2560 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ต้องการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย...
    ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 21 มิถุนายน 2565