พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) แท็ค: historical

กรองผลลัพธ์
  • พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย 113 recent views

    ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในโครงการรวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546...
    ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 21 มิถุนายน 2565