พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: immigration data

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลการแจ้งที่พักคนต่างด้าว 76 recent views

    ข้อมูลการแจ้งที่พักคนต่างด้าวตามที่เก็บจากแบบฟอร์มตม.30 การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน...
    สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 21 มิถุนายน 2565
  • ข้อมูลการขึ้นทะเบียนโรงแรม 65 recent views

    ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนโรงแรมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะต้องส่งข้อมูลผู้เข้าพักให้กับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง...
    สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 21 มิถุนายน 2565