พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: ท่าอากาศยานไทย แท็ค: airline

กรองผลลัพธ์
  • ชุดข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ 40 recent views

    รายชื่อร้านค้าและบริการทั้งหมดในแต่ละสนามบิน ไว้สำหรับเก็บบันทึกร้านค้า บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่สนามบินดูแล
    ท่าอากาศยานไทย 21 มิถุนายน 2565
  • สถิติขนส่งทางอากาศ 156 recent views

    ชุดข้อมูลสถิติขนส่งทางอากาศแต่ละสนามบิน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเดือน สำหรับแต่ละสนามบิน เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ใน 5...
    ท่าอากาศยานไทย 21 มิถุนายน 2565