พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: airline flight

กรองผลลัพธ์
  • สถิติขนส่งทางอากาศ 156 recent views

    ชุดข้อมูลสถิติขนส่งทางอากาศแต่ละสนามบิน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเดือน สำหรับแต่ละสนามบิน เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ใน 5...
    ท่าอากาศยานไทย 21 มิถุนายน 2565