พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: airport flight data

กรองผลลัพธ์
  • การจัดสรรเส้นทางการบิน 88 recent views

    การจัดสรรเส้นทางบินและสิทธิการบินทั้งระหว่างประเทศและในประเทศ ให้กับสายการบินของไทยในรอบหกเดือน...
    สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565