พบ 5 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลการแจ้งที่พักคนต่างด้าว 76 recent views

  ข้อมูลการแจ้งที่พักคนต่างด้าวตามที่เก็บจากแบบฟอร์มตม.30 การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน...
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลการขึ้นทะเบียนโรงแรม 65 recent views

  ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนโรงแรมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะต้องส่งข้อมูลผู้เข้าพักให้กับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง...
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลผู้เดินทางเข้าออกประเทศ 91 recent views

  ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เก็บบันทึกเมื่อเดินทางเข้าหรือออกประเทศตามด่านต่างๆ ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าและออกของนักท่องเที่ยวตามด่านต่างๆ...
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 21 มิถุนายน 2565
 • สถิติผู้เดินทางเข้าออกประเทศรายด่าน 99 recent views

  Aggregated statistics for travelers coming in and leaving the kingdom by port. สถิตินักท่องเที่ยวรายสัญชาติเผยแพร่สำหรับประชาชน
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 21 มิถุนายน 2565
 • สถิติเดินทางเข้าออกประเทศรายสัญชาติ 132 recent views

  Statistics for number of travelers into and out of the kingdom by nationality. สถิตินักท่องเที่ยวรายสัญชาติเผยแพร่สำหรับประชาชน
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 21 มิถุนายน 2565