พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แท็ค: airports transportation

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนเที่ยวบินจำแนกตามท่าอากาศยาน 93 recent views

    ข้อมูลสถิติการให้บริการเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ (จำแนกตามประเภทเที่ยวบิน ท่าอากาศยาน) ประจำแต่ละปี เริ่มต้นจัดเก็บในปี 2560...
    สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565
  • ข้อมูลสนามบินในประเทศไทย 80 recent views

    ลักษณะและข้อมูลสำคัญของท่าอากาศยานในประเทศ ตามพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพ.ศ.2558 มาตรา 7...
    สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).