พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: maintenance แท็ค: attraction

กรองผลลัพธ์
  • เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 5 recent views

    รวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของชาติ ผ่านการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวจำนวน 84 เส้นทาง จัดชุดข้อมูลจากตาราง route และ pro_detail จากฐานข้อมูล cultural route...
    สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 20 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).