พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: culture arts

กรองผลลัพธ์
  • ศิลปกรรมในประเทศไทย 66 recent views

    ฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของไทย อันเป็นการรวบรวมข้อมูลทางสังคม-วัฒนธรรมไทยไว้อย่างเป็นระบบ...
    ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 21 มิถุนายน 2565
  • ทำเนียบศิลปิน 57 recent views

    ทำเนียบศิลปินจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
    สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 21 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).