พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: immigration form

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลการแจ้งที่พักคนต่างด้าว 61 recent views

    ข้อมูลการแจ้งที่พักคนต่างด้าวตามที่เก็บจากแบบฟอร์มตม.30 การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน...
    สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 21 มิถุนายน 2565
  • ข้อมูลผู้เดินทางเข้าออกประเทศ 58 recent views

    ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เก็บบันทึกเมื่อเดินทางเข้าหรือออกประเทศตามด่านต่างๆ ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าและออกของนักท่องเที่ยวตามด่านต่างๆ...
    สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 21 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).