พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) แท็ค: activities

กรองผลลัพธ์
  • ศิลปกรรมในประเทศไทย 64 recent views

    ฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของไทย อันเป็นการรวบรวมข้อมูลทางสังคม-วัฒนธรรมไทยไว้อย่างเป็นระบบ...
    ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 21 มิถุนายน 2565