พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: aircraft

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลการจดทะเบียนอากาศยาน 67 recent views

    จำนวนอากาศยานจดทะเบียน (ลำ) (จำแนกตามประเภทอากาศยาน รุ่นและลักษณะการให้บริการ) สร้างตาม พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพ.ศ.2558 มาตรา 8...
    สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565