พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: facility

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลสนามบินในประเทศไทย 58 recent views

    ลักษณะและข้อมูลสำคัญของท่าอากาศยานในประเทศ ตามพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพ.ศ.2558 มาตรา 7...
    สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565