พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: asset

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลงบการเงิน 88 recent views

    งบการเงินรอบปีบัญชี 2560 หมวด I Q R I:ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร Q:กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ R:ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 21 มิถุนายน 2565